บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่ ผลวิจัยออกมาแล้ว

บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่ ผลวิจัยออกมาแล้ว

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เปิดเผยผลงานวิจัย พบว่า บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่มวนได้ และยังทำให้ การเลิกบุหรี่ยากกว่าผู้ที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง ร้อยละ 25

หลังมีข้อเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระบุว่า การพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า จำเป็นต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะ 3 ประเด็นหลักที่มีงานวิจัยรองรับแล้ว คือ 1.การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้มีนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 2.บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีปริมาณนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่มวน และยังมีสารเคมีอื่นๆ จำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ 3.บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ช่วยให้มีการเลิกบุหรี่มวนได้จริงในระยะยาว

แพทย์หญิงเริงฤดี อ้างถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ที่สรุปผลงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้า กับการเลิกบุหรี่มวนจากงานวิจัยทั่วโลกรวม 37 งานวิจัย ที่ทำการศึกษาระหว่างปี 2013-2018 ได้ข้อสรุปว่า งานวิจัยส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 80 พบว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่มวน

นอกจากนี้งานวิจัยกว่าร้อยละ 40 ยังสรุปว่า นอกจากจะไม่ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้การเลิกบุหรี่มวนทำได้ยากขึ้น เมื่อนำผลการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์สรุปได้ว่า โอกาสของการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง ร้อยละ 25

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ยืนยันในทำนองเดียวกัน โดยผลวิจัยสรุปประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น คือ 1.การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยลดจำนวนการสูบบุหรี่มวน 2.การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยกระตุ้นให้อยากเลิกบุหรี่มวน 3. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่มวนในระยะยาว และ 4.การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ

 

ขอบคุณบทความจาก https://news.thaipbs.or.th/content/275285

About The Author

admin

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น